Khai mạc Kỳ họp thứ mười một HĐND Thành phố Hà Nội

 • Trong ảnh: Chủ tịch HĐNĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch HĐNĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch HĐNĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch HĐNĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch HĐNĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch HĐNĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
Sáng 3/12/2019, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc Kỳ họp thứ mười một nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020 của Thủ đô. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự và phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN