Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

 • Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Ảnh: TTXVN
  Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Ảnh: TTXVN
 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN
  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN
 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN
  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN
 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
 • Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
  Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
 • Ông Dương Thanh Bình, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN
  Ông Dương Thanh Bình, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN
 • Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Ảnh: TTXVN
  Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Ảnh: TTXVN
 • Khách mời quốc tế dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
  Khách mời quốc tế dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
 • Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
  Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
 • Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
  Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
 • Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
 • Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
  Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN
  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN
 • Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
  Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
 • Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
  Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
 • Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
  Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN
  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN
 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN
  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN
 • Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
  Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN
  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN
 • Các Phó Chủ tịch Quốc hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN
  Các Phó Chủ tịch Quốc hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN
 • Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN
  Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN
 • Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN
  Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN
 • Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN
  Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN
 • Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN
  Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN
 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN
  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN
 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (bên phải) với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: TTXVN
  Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (bên phải) với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: TTXVN
 • Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN
  Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN
 • Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN
  Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN
 • Khách mời quốc tế dự phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN
  Khách mời quốc tế dự phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN
 • Đại biểu Quốc hội dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
  Đại biểu Quốc hội dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: TTXVN
Sáng 20/5/2024, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV chính thức khai mạc tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN