Khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Đại biểu trong nước và quốc tế dự diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Đại biểu trong nước và quốc tế dự diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Đại biểu trong nước và quốc tế dự diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Đại biểu trong nước và quốc tế dự diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Chương trình. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Chương trình. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Chương trình. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Chương trình. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Chương trình. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Chương trình. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh tại diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh tại diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh tại diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh tại diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Toàn cảnh khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Toàn cảnh khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu xem ảnh trưng bày tại diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu xem ảnh trưng bày tại diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Sáng 19/9/2023, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023 với chủ đề: Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Diễn đàn do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN