Hơn 210 công nghệ và thiết bị được giới thiệu tại Techmart Công nghệ sinh học, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trong ảnh: Các chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp về công nghệ và thiết bị tại Techmart Công nghệ sinh học. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
  Trong ảnh: Các chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp về công nghệ và thiết bị tại Techmart Công nghệ sinh học. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
 • Trong ảnh: Khu vực giới thiệu công nghệ và thiết bị công nghệ sinh học trên nền tảng trực tuyến www.techmart.techport.vn. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
  Trong ảnh: Khu vực giới thiệu công nghệ và thiết bị công nghệ sinh học trên nền tảng trực tuyến www.techmart.techport.vn. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khai mạc Techmart chuyên ngành Công nghệ sinh học năm 2021. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khai mạc Techmart chuyên ngành Công nghệ sinh học năm 2021. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
 • Trong ảnh: Các chuyên gia tư vấn trực tuyến cho doanh nghiệp, khách tham quan Techmart trên nền tảng trực tuyến. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
  Trong ảnh: Các chuyên gia tư vấn trực tuyến cho doanh nghiệp, khách tham quan Techmart trên nền tảng trực tuyến. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
 • Trong ảnh: Techmart Công nghệ sinh học được tổ chức trên nền tảng trực tuyến tại địa chỉ www.techmart.techport.vn. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
  Trong ảnh: Techmart Công nghệ sinh học được tổ chức trên nền tảng trực tuyến tại địa chỉ www.techmart.techport.vn. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
Trong hai ngày 25 – 26/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) năm 2021 chuyên ngành Công nghệ sinh học, với hơn 210 công nghệ và thiết bị được trưng bày, giới thiệu trên nền tảng trực tuyến tại địa chỉ www.techmart.techport.vn. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN