Hội thảo "Phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN
 • Trong ảnh: TS Vũ Tuấn Anh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình bày tham luận. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN
  Trong ảnh: TS Vũ Tuấn Anh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình bày tham luận. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN
 • Trong ảnh: GS,TS Võ Thanh Thu, Giảng viên Cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN
  Trong ảnh: GS,TS Võ Thanh Thu, Giảng viên Cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN
Ngày 23/5/2020, tại Cần Thơ, Thành ủy Cần Thơ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo: "Phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW tham dự hội thảo. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN