Hội thảo kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

 • Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng LLVT nhân dân với các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng LLVT nhân dân với các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • (Từ trái sang) Trung tướng, Anh hùng LLVT Phạm Phú Thái, Trung tướng, Anh hùng LLVT Nguyễn Đức Soát, Trung tướng, Anh hùng LLVT Phạm Tuân dự hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  (Từ trái sang) Trung tướng, Anh hùng LLVT Phạm Phú Thái, Trung tướng, Anh hùng LLVT Nguyễn Đức Soát, Trung tướng, Anh hùng LLVT Phạm Tuân dự hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • (Từ trái sang) Trung tướng, Anh hùng LLVT Nguyễn Đức Soát, Trung tướng, Anh hùng LLVT Phạm Tuân dự hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  (Từ trái sang) Trung tướng, Anh hùng LLVT Nguyễn Đức Soát, Trung tướng, Anh hùng LLVT Phạm Tuân dự hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Anh hùng LLVT nhân dân, từng tham gia trận đánh Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972 trả lời phỏng vấn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Anh hùng LLVT nhân dân, từng tham gia trận đánh Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972 trả lời phỏng vấn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Anh hùng LLVT nhân dân, từng tham gia trận đánh Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972 phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Anh hùng LLVT nhân dân, từng tham gia trận đánh Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972 phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Anh hùng LLVT nhân dân, từng tham gia trận đánh Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972 phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Anh hùng LLVT nhân dân, từng tham gia trận đánh Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972 phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Anh hùng LLVT nhân dân, từng tham gia trận đánh Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972 phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Anh hùng LLVT nhân dân, từng tham gia trận đánh Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972 phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Các đại biểu điều hành hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Các đại biểu điều hành hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trung tướng Vũ Văn Kha, quyền Tư lệnh Quân chùng PKKQ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trung tướng Vũ Văn Kha, quyền Tư lệnh Quân chùng PKKQ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng LLVT nhân dân với các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng LLVT nhân dân với các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng với các anh hùng LLVT nhân dân, nhân chứng lịch sử tại hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng với các anh hùng LLVT nhân dân, nhân chứng lịch sử tại hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng LLVT nhân dân, người từng tham gia chiến dịch 12 ngày đêm Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không trả lời phỏng vấn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng LLVT nhân dân, người từng tham gia chiến dịch 12 ngày đêm Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không trả lời phỏng vấn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Thượng tướng Lê Huy Vinh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Tổ chức hội thảo phát biểu đề dẫn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Thượng tướng Lê Huy Vinh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Tổ chức hội thảo phát biểu đề dẫn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Các đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Các đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Các Trung tướng, Anh hùng LLVT: Phạm Phú Thái, Phạm Tuân và Nguyễn Văn Phiệt tham dự hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Các Trung tướng, Anh hùng LLVT: Phạm Phú Thái, Phạm Tuân và Nguyễn Văn Phiệt tham dự hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Sáng 9/12/2022, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hà Nội, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không'' - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (1972 - 2022). Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và nhiều tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, anh hùng LLVT, nhân chứng lịch sử, đại diện các bộ ban, ngành tham dự. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN