Hội thảo khoa học về rừng ngập mặn

  • Trong ảnh: Đại biểu trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
  • Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
    Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
Ngày 12/10/2022,Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và thực tiễn”. Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi, thảo luận về các thách thức đối với chính sách, pháp luật và thực tiễn được triển khai để bảo vệ và phát triển bền vững rừng ngập mặn. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN