Hội thảo "Dữ liệu cá nhân trong dòng chảy nền kinh tế số Việt Nam"

 • Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông chia sẻ phương thức tiếp cận tổng thể, đa chiều trong xây dựng chính sách dữ liệu cá nhân. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
  Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông chia sẻ phương thức tiếp cận tổng thể, đa chiều trong xây dựng chính sách dữ liệu cá nhân. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
 • Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Khánh Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
  Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Khánh Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
 • Chuyên gia chia sẻ tham luận về bảo mật dữ liệu cá nhân tại Hội thảo. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
  Chuyên gia chia sẻ tham luận về bảo mật dữ liệu cá nhân tại Hội thảo. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
 • Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hòa, Trưởng phòng Thông tin Điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN.
  Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hòa, Trưởng phòng Thông tin Điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN.
Ngày 3/11/2023, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với Viện nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông, Hội truyền thông số Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dữ liệu cá nhân trong dòng chảy nền kinh tế số Việt Nam" tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN