Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2018

 • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí Thư Quân ủy Trung ương duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí Thư Quân ủy Trung ương duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm, thiết bị ngành Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm, thiết bị ngành Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại biểu tham quan gian trưng bày các ấn phẩm của ngành Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đại biểu tham quan gian trưng bày các ấn phẩm của ngành Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham quan gian trưng bày ấn phẩm của ngành Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham quan gian trưng bày ấn phẩm của ngành Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm, thiết bị ngành Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm, thiết bị ngành Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm, thiết bị ngành Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm, thiết bị ngành Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí Thư Quân ủy Trung ương duyệt đội danh dự. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí Thư Quân ủy Trung ương duyệt đội danh dự. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí Thư Quân ủy Trung ương đến dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí Thư Quân ủy Trung ương đến dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Sáng 10/1/2019, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN