Hà Tĩnh triển khai nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp

 • Trong ảnh: Hộ nông dân Nguyễn Thị Nga, thôn Tài Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ đào tạo nghề chăn nuôi-thú y, chuyển đổi từ chăn nuôi lợn sang nuôi gà thả vườn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Hộ nông dân Nguyễn Thị Nga, thôn Tài Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ đào tạo nghề chăn nuôi-thú y, chuyển đổi từ chăn nuôi lợn sang nuôi gà thả vườn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Hộ nông dân Trần Viết Liên, thôn Phú Hòa, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên được Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh hỗ trợ đào tạo nghề chăn nuôi-thú y và 50% con vịt giống, hiện đàn vật nuôi phát triển tốt. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Hộ nông dân Trần Viết Liên, thôn Phú Hòa, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên được Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh hỗ trợ đào tạo nghề chăn nuôi-thú y và 50% con vịt giống, hiện đàn vật nuôi phát triển tốt. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Hộ nông dân Phan Văn Thích, thôn Liên Tài, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc được Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh hỗ trợ đào tạo nghề chăn nuôi-thú y, chuyển đổi từ chăn nuôi lợn sang nuôi bò 3B vỗ béo, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Hộ nông dân Phan Văn Thích, thôn Liên Tài, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc được Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh hỗ trợ đào tạo nghề chăn nuôi-thú y, chuyển đổi từ chăn nuôi lợn sang nuôi bò 3B vỗ béo, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh chuyển giao kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng trong hồ trải bạt trên cát cho HTX nuôi trồng thủy sản Cẩm Dương, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, phát huy hiệu quả. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh chuyển giao kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng trong hồ trải bạt trên cát cho HTX nuôi trồng thủy sản Cẩm Dương, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, phát huy hiệu quả. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh chuyển giao kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng trong hồ trải bạt trên cát cho HTX nuôi trồng thủy sản Cẩm Dương, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, phát huy hiệu quả. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh chuyển giao kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng trong hồ trải bạt trên cát cho HTX nuôi trồng thủy sản Cẩm Dương, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, phát huy hiệu quả. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Hộ nông dân Nguyễn Thị Nga, thôn Tài Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ đào tạo nghề chăn nuôi-thú y, chuyển đổi từ chăn nuôi lợn sang nuôi gà thả vườn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Hộ nông dân Nguyễn Thị Nga, thôn Tài Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ đào tạo nghề chăn nuôi-thú y, chuyển đổi từ chăn nuôi lợn sang nuôi gà thả vườn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai được 16 mô hình chuyển giao kỹ thuật ở 23 xã , thị trấn; phối hợp với các ngành tổ chức 45 lớp tập huấn, đào tạo các nghề trồng trọt, chăn nuôi, thú y, thủy sản, bảo vệ thực vật cho hơn 1.000 lượt người. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN