Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19 trên nguyên tắc Chỉ thị 15 từ 21/9

 • Nhiều người dân đã đến mua bán, sửa chữa máy tính ngay trong ngày các cửa hàng trên phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng mở cửa trở lại. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Nhiều người dân đã đến mua bán, sửa chữa máy tính ngay trong ngày các cửa hàng trên phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng mở cửa trở lại. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Các cửa hàng bán thực phẩm chợ Khương Đình, quận Thanh Xuân làm vách ngăn giữ khoảng cách an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Các cửa hàng bán thực phẩm chợ Khương Đình, quận Thanh Xuân làm vách ngăn giữ khoảng cách an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Các cửa hàng được mở cửa trở lại phải đảm bảo giữ khoảng cách an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Các cửa hàng được mở cửa trở lại phải đảm bảo giữ khoảng cách an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhiều dịch vụ thiết yếu được hoạt động trở lại. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Nhiều dịch vụ thiết yếu được hoạt động trở lại. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Cửa hàng sửa chữa xe máy trên địa bàn quận Thanh Xuân đã mở cửa trở lại. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Cửa hàng sửa chữa xe máy trên địa bàn quận Thanh Xuân đã mở cửa trở lại. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Các cửa hàng bán hoa quả trong chợ Khương Đình, quận Thanh Xuân làm vách ngăn giữ khoảng cách an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Các cửa hàng bán hoa quả trong chợ Khương Đình, quận Thanh Xuân làm vách ngăn giữ khoảng cách an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Một cửa hàng sửa xe trên phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm phục vụ khách ngay khi được mở cửa trở lại. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Một cửa hàng sửa xe trên phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm phục vụ khách ngay khi được mở cửa trở lại. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Cửa hàng cắt tóc trên phố Núi Trúc, quận Ba Đình đảm bảo nghiêm túc quy tắc 5K. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Cửa hàng cắt tóc trên phố Núi Trúc, quận Ba Đình đảm bảo nghiêm túc quy tắc 5K. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Phố sách Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm mở cửa trở lại, tuy nhiên lượng khách đến vẫn còn hạn chế. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Phố sách Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm mở cửa trở lại, tuy nhiên lượng khách đến vẫn còn hạn chế. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Các cửa hàng được mở trở lại phục vụ khách hàng nhưng phải đảm bảo phòng dịch theo thông điệp 5K. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Các cửa hàng được mở trở lại phục vụ khách hàng nhưng phải đảm bảo phòng dịch theo thông điệp 5K. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Các cửa hàng được mở trở lại phục vụ khách hàng, đóng cửa trước 21h và phải đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Các cửa hàng được mở trở lại phục vụ khách hàng, đóng cửa trước 21h và phải đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Một cửa hàng sửa chữa máy tính trên phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng đã mở lại đón khách. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Một cửa hàng sửa chữa máy tính trên phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng đã mở lại đón khách. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Các cửa hàng được mở trở lại phục vụ khách hàng nhưng phải đảm bảo phòng dịch theo thông điệp 5K. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Các cửa hàng được mở trở lại phục vụ khách hàng nhưng phải đảm bảo phòng dịch theo thông điệp 5K. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Khu vực chợ Nguyễn Công Trứ, người dân ra, vào chợ không phải dùng phiếu đi chợ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Khu vực chợ Nguyễn Công Trứ, người dân ra, vào chợ không phải dùng phiếu đi chợ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Thành viên tổ COVID cộng đồng phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Thành viên tổ COVID cộng đồng phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Các cửa hàng sửa chữa xe máy được phép hoạt động trở lại. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Các cửa hàng sửa chữa xe máy được phép hoạt động trở lại. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Người dân đi chợ cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Người dân đi chợ cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Một số khu vực bên trong chợ Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng vẫn chưa được mở lại. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Một số khu vực bên trong chợ Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng vẫn chưa được mở lại. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Người dân đi chợ cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Người dân đi chợ cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Người dân đi chợ cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Người dân đi chợ cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Người dân đi chợ cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Người dân đi chợ cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Người dân đi chợ cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Người dân đi chợ cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Dịch vụ cắt tóc, gội đầu cũng được phép hoạt động trở lại. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Dịch vụ cắt tóc, gội đầu cũng được phép hoạt động trở lại. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Các cửa hàng cắt tóc cũng được phép hoạt động trở lại. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Các cửa hàng cắt tóc cũng được phép hoạt động trở lại. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 22 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, trong đó mở lại nhiều hoạt động dịch vụ. Các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung không quá 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở; Các cơ sở cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; siêu thị, chợ; cửa hàng cắt tóc, gội đầu; dịch vụ kinh doanh, sửa chữa, rửa xe ô tô, xe máy... được phép hoạt động, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN