60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai tỉnh Quảng Bình – Khammouane

  • Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình và Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Khammouane ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022 – 2024. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
    Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình và Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Khammouane ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022 – 2024. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
  • Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình và Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Khammouane tổ chức hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022 – 2024. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
    Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình và Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Khammouane tổ chức hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022 – 2024. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
  • Đoàn thanh niên hai tỉnh Quảng Bình - Khammouane trao tặng quà kỷ niệm cho nhau. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
    Đoàn thanh niên hai tỉnh Quảng Bình - Khammouane trao tặng quà kỷ niệm cho nhau. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
Ngày 7/10/2022, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình và Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Khammouane tổ chức hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022 – 2024. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai tỉnh Quảng Bình – Khammouane” nhằm tạo điều kiện cho thanh niên hai tỉnh gặp gỡ, giao lưu, góp phần tăng cường tình hữu nghị và truyền thống đoàn kết đặc biệt. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN