Đồng Tháp: Nhiều dự án, ý tưởng tham gia cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo mang lại hiệu quả tốt

  • Trong ảnh: Lãnh đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp tham quan, tìm hiểu Dự án lụa sen Đồng Tháp của đoàn viên Huỳnh Ngọc Như ở thành phố Cao Lãnh. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Trong ảnh: Lãnh đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp tham quan, tìm hiểu Dự án lụa sen Đồng Tháp của đoàn viên Huỳnh Ngọc Như ở thành phố Cao Lãnh. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Trong ảnh: Thanh niên giới thiệu về sản phẩm khởi nghiệp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Trong ảnh: Thanh niên giới thiệu về sản phẩm khởi nghiệp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Trong ảnh: Một số sản phẩm khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên huyện Tam Nông (Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Trong ảnh: Một số sản phẩm khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên huyện Tam Nông (Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN
Từ năm 2017 đến nay, Tỉnh đoàn Đồng Tháp phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 5 Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp, thu hút hơn 450 dự án, ý tưởng tham gia dự thi. Nhiều dự án, ý tưởng đã được triển khai và mang lại hiệu quả tốt. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN