Đồng Tháp: Cha con anh phụ hồ nghèo cần mẫn đi vá đường

  • Nhiều năm qua, anh Nguyễn Văn Khâm cùng con trai (cháu Nguyễn Quốc Khiêm) cần mẫn đi vá những “ổ voi”, “ổ gà” trên nhiều tuyến đường.
Nhựt An - TTXVN
    Nhiều năm qua, anh Nguyễn Văn Khâm cùng con trai (cháu Nguyễn Quốc Khiêm) cần mẫn đi vá những “ổ voi”, “ổ gà” trên nhiều tuyến đường. Nhựt An - TTXVN
  • Nhiều năm qua, anh Nguyễn Văn Khâm cùng con trai (cháu Nguyễn Quốc Khiêm) cần mẫn đi vá những “ổ voi”, “ổ gà” trên nhiều tuyến đường.
Nhựt An - TTXVN
    Nhiều năm qua, anh Nguyễn Văn Khâm cùng con trai (cháu Nguyễn Quốc Khiêm) cần mẫn đi vá những “ổ voi”, “ổ gà” trên nhiều tuyến đường. Nhựt An - TTXVN
  • Trong ảnh: Anh Nguyễn Văn Khâm cùng con trai cần mẫn vá những “ổ voi”, “ổ gà” trên đường. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Trong ảnh: Anh Nguyễn Văn Khâm cùng con trai cần mẫn vá những “ổ voi”, “ổ gà” trên đường. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
Dù hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nhưng suốt nhiều năm qua, ngoài thời gian đi làm nghề phụ hồ thuê, anh Nguyễn Văn Khâm cùng con trai là cháu Nguyễn Quốc Khiêm (ngụ Ấp 1, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) vẫn cần mẫn đi vá những “ổ voi”, “ổ gà” trên nhiều tuyến đường ở trong và ngoài xã, góp phần giúp mọi người lưu thông an toàn hơn. Với việc làm ý nghĩa đó, anh Nguyễn Văn Khâm đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và huyện Tân Hồng tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN