Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW và Chỉ thị số 33-CT/TW làm việc tại Thành ủy Hà Nội

 • Trong ảnh: Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Chiều 20/8/2019, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN