Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023: “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững”

 • Quang cảnh phiên toàn thể. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Quang cảnh phiên toàn thể. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Lãnh đạo Quốc hội dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Lãnh đạo Quốc hội dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Quang cảnh bế mạc Diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Quang cảnh bế mạc Diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Ông Sebastian Eckardt, Giám đốc khối nghiệp vụ kinh tế vĩ mô, thương mại và đầu tư - khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Ông Sebastian Eckardt, Giám đốc khối nghiệp vụ kinh tế vĩ mô, thương mại và đầu tư - khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp SamSung Việt Nam phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp SamSung Việt Nam phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Ông Nguyễn Đình Cung (bên phải), nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) chia sẻ tại phiên toàn thể. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Ông Nguyễn Đình Cung (bên phải), nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) chia sẻ tại phiên toàn thể. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Các đại biểu khách mời trao đổi, thảo luận bàn tròn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Các đại biểu khách mời trao đổi, thảo luận bàn tròn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright Việt Nam trình bày bài tham luận với chủ đề “Chuyển đổi xanh” và thách thức tăng trưởng kinh tế trung hạn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright Việt Nam trình bày bài tham luận với chủ đề “Chuyển đổi xanh” và thách thức tăng trưởng kinh tế trung hạn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) chia sẻ tại phiên toàn thể. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) chia sẻ tại phiên toàn thể. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Đại biểu trao đổi bên lề diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Đại biểu trao đổi bên lề diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Đại biểu trao đổi bên lề diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Đại biểu trao đổi bên lề diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Ông Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV trình bày bài tham luận với chủ đề “Động lực tăng trưởng và phát triển bền vững trong bối cảnh mới”. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Ông Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV trình bày bài tham luận với chủ đề “Động lực tăng trưởng và phát triển bền vững trong bối cảnh mới”. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Đại biểu quốc tế trao đổi bên lề diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Đại biểu quốc tế trao đổi bên lề diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Các đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Các đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Các đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Các đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Các đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Các đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) trình bày bài tham luận với chủ đề “Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025: vai trò quan trọng trong phát huy năng lực nội sinh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững”. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) trình bày bài tham luận với chủ đề “Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025: vai trò quan trọng trong phát huy năng lực nội sinh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững”. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Quang cảnh phiên toàn thể. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Quang cảnh phiên toàn thể. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên toàn thể. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên toàn thể. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Quang cảnh phiên toàn thể diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Quang cảnh phiên toàn thể diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Các đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Các đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023, chiều 19/9/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra Phiên toàn thể với chủ đề: Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN