Để nghệ thuật xòe Thái đóng góp tích cực vào sự đa dạng văn hóa của nhân loại

 • Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của 5.000 nghệ nhân và diễn viên quần chúng tại Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Ảnh tư liệu). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của 5.000 nghệ nhân và diễn viên quần chúng tại Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Ảnh tư liệu). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của 5.000 nghệ nhân và diễn viên quần chúng tại Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Ảnh tư liệu). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của 5.000 nghệ nhân và diễn viên quần chúng tại Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Ảnh tư liệu). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của 5.000 nghệ nhân và diễn viên quần chúng tại Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Ảnh tư liệu). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của 5.000 nghệ nhân và diễn viên quần chúng tại Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Ảnh tư liệu). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của 5.000 nghệ nhân và diễn viên quần chúng tại Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Ảnh tư liệu). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của 5.000 nghệ nhân và diễn viên quần chúng tại Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Ảnh tư liệu). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái (Đại Xoè) với sự tham gia của 2020 nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái (Đại Xoè) với sự tham gia của 2020 nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của nhiều nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của nhiều nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của nhiều nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham gia của nhiều nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Xòe giải trí diễn ra trong các sinh hoạt vui chơi, thư giãn của cộng đồng, là một hình thức sinh hoạt văn nghệ, góp phần đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Xòe giải trí diễn ra trong các sinh hoạt vui chơi, thư giãn của cộng đồng, là một hình thức sinh hoạt văn nghệ, góp phần đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong ảnh: Phổ biến nhất là các điệu xòe vòng với sự tham gia của số lượng người không giới hạn. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Phổ biến nhất là các điệu xòe vòng với sự tham gia của số lượng người không giới hạn. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong ảnh: Múa Xòe là biểu tượng văn hóa Thái góp phần gắn kết con người với con người, con người với trời đất một cách sinh động, lãng mạn, đậm tính xã hội. Ảnh: TTXVN phát
  Trong ảnh: Múa Xòe là biểu tượng văn hóa Thái góp phần gắn kết con người với con người, con người với trời đất một cách sinh động, lãng mạn, đậm tính xã hội. Ảnh: TTXVN phát
Múa xòe là sinh hoạt văn hóa đặc sắc, phổ biến trong cộng đồng người Thái Tây Bắc. Từ xa xưa, người Thái Mường Lò, tỉnh Yên Bái đã có câu hát “Không xòe không vui/Không xòe cây ngô không ra bắp/Không xòe cây lúa không trổ bông/Không xòe trai gái không thành đôi”. Vì thế trong các cuộc vui, ngày hội của người Thái không thể vắng bóng những điệu xòe, dù là ngày vui nhỏ của mỗi gia đình hay những ngày lễ lớn của bản làng. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN