Dập tắt đám cháy lớn tại khu cảng Đức Giang (Hà Nội)

 • Trong ảnh: Đã có một số thùng phuy chứa hóa chất phát nổ, bay lên cao hàng chục mét. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Đã có một số thùng phuy chứa hóa chất phát nổ, bay lên cao hàng chục mét. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chữa cháy phun nước dập lửa. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chữa cháy phun nước dập lửa. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tích cực chữa cháy. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tích cực chữa cháy. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tích cực chữa cháy. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tích cực chữa cháy. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tích cực chữa cháy. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tích cực chữa cháy. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến vào bên trong kho hàng để chữa cháy. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến vào bên trong kho hàng để chữa cháy. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến vào bên trong kho hàng để chữa cháy. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến vào bên trong kho hàng để chữa cháy. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tích cực chữa cháy. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tích cực chữa cháy. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tích cực chữa cháy. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tích cực chữa cháy. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tích cực chữa cháy. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tích cực chữa cháy. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tích cực chữa cháy. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tích cực chữa cháy. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chữa cháy phun nước dập lửa. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chữa cháy phun nước dập lửa. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Một số người dân cố gắng vận chuyển đồ đạc ra khỏi hiện trường vụ cháy. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Một số người dân cố gắng vận chuyển đồ đạc ra khỏi hiện trường vụ cháy. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chữa cháy phun nước vào bên trong khu vực cháy. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chữa cháy phun nước vào bên trong khu vực cháy. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Đã có một số thùng phuy chứa hóa chất phát nổ, bay lên cao hàng chục mét. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Đã có một số thùng phuy chứa hóa chất phát nổ, bay lên cao hàng chục mét. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chữa cháy phun nước dập lửa. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chữa cháy phun nước dập lửa. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng chữa cháy phun nước dập lửa. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng chữa cháy phun nước dập lửa. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
Các lực lượng chữa cháy của Hà Nội đang nỗ lực triển khai các biện pháp để dập tắt đám cháy lớn, xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 30/6/2020 tại khu vực kho hàng thuộc cảng Đức Giang, quận Long Biên. Đến 10 giờ, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN