Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) tổ chức Lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

  • Trong ảnh: Các giảng viên, cán bộ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Các giảng viên, cán bộ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Các Giảng viên, cán bộ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Các Giảng viên, cán bộ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Quang cảnh Lễ phát động. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Quang cảnh Lễ phát động. Ảnh: TTXVN phát
Sáng 10/6/2021, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021. Sau buổi lễ, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật sẽ chuyển toàn bộ số tiền vận động được về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN