Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng trao học bổng cho 46 sinh viên xuất sắc, vượt khó

  • Trong ảnh: Doanh nghiệp trao học bổng
    Trong ảnh: Doanh nghiệp trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho sinh viên. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
  • Trong ảnh: Lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng trao học bổng
    Trong ảnh: Lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng trao học bổng "Thử thách UTE" cho sinh viên. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
  • Trong ảnh: Lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
Ngày 16/1/2020, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng khóa 2017-2020 cho 542 sinh viên và học bổng "Thử thách UTE" với 14 sinh viên, học bổng "Tiếp sức đến trường" cho 32 sinh viên. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN