Đại học Đà Nẵng đổi mới, sáng tạo trong phương pháp đào tạo

  • Trong ảnh: Giảng viên Khoa Cơ khí, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) giảng dạy cho sinh viên. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Giảng viên Khoa Cơ khí, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) giảng dạy cho sinh viên. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
  • Trong ảnh: Giảng viên Khoa Cơ khí, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) giảng dạy cho sinh viên. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Giảng viên Khoa Cơ khí, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) giảng dạy cho sinh viên. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
Để bắt nhịp cùng với thời đại 4.0, các cơ sở đào tạo của Đại học Đà Nẵng liên tục cập nhật chương trình đào tạo theo hướng tăng cường ứng dụng, thực hành, liên kết chặt với doanh nghiệp, phù hợp với nhu cầu kinh tế, xã hội. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN