Đà Nẵng: Ngày hội hiến máu tình nguyện của sinh viên Đại học Đông Á

  • Trong ảnh: Sinh viên trường Đại học Đông Á đăng ký hiến máu tình nguyện tại chương trình. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Sinh viên trường Đại học Đông Á đăng ký hiến máu tình nguyện tại chương trình. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Sinh viên trường Đại học Đông Á hiến máu tình nguyện tại chương trình. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Sinh viên trường Đại học Đông Á hiến máu tình nguyện tại chương trình. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Giảng viên, sinh viên trường Đại học Đông Á hiến máu tình nguyện tại chương trình. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Giảng viên, sinh viên trường Đại học Đông Á hiến máu tình nguyện tại chương trình. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Ngày 11/6/2020, trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 1 năm 2020. Hơn 400 sinh viên, giảng viên của trường đã tham gia hiến được 271 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN