Đà Nẵng: Lễ ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng sinh viên giữa Đại học Đông Á với các doanh nghiệp

  • Trong ảnh: Ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng sinh viên giữa Đại học Đông Á với các doanh nghiệp tại buổi lễ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng sinh viên giữa Đại học Đông Á với các doanh nghiệp tại buổi lễ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng sinh viên giữa Đại học Đông Á với các doanh nghiệp tại buổi lễ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng sinh viên giữa Đại học Đông Á với các doanh nghiệp tại buổi lễ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Ngày 25/7/2020, trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) tổ chức Lễ ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng sinh viên ngành Công nghệ thông tin (IT), Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu (AI&DS) với 3 doanh nghiệp Việt Nam là Nal Solutions, Orient Software và Nexle. Nâng tổng số doanh nghiệp liên kết hợp tác trong nhóm ngành này với trường lên hơn 50 đơn vị. Việc hợp tác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên được học gắn liền với thực tiễn, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ hội cho sinh viên được tiếp nhận vào làm việc ở các doanh nghiệp này sau khi ra trường. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN