Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

 • Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao Giấy chứng nhận cho các cá nhân. Ảnh: Minh Đức- TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao Giấy chứng nhận cho các cá nhân. Ảnh: Minh Đức- TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2021. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2021. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Giấy chứng nhận cho các cá nhân. Ảnh: Minh Đức- TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Giấy chứng nhận cho các cá nhân. Ảnh: Minh Đức- TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2021. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2021. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham dự buổi lễ. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham dự buổi lễ. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tham dự buổi lễ. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tham dự buổi lễ. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Chiều 25/11/2021, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, một số bộ, ngành và thành viên của Mặt trận tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các bộ, ban, ngành tham dự buổi lễ. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN