Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp Tổng giám đốc Samsung Việt Nam

  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Tổng giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Tổng giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Tổng giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Tổng giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Tổng giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Tổng giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Chiều 22/9/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN