Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám

 • Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tham quan Khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tham quan Khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tham quan Khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tham quan Khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tham quan Khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tham quan Khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tham quan Khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tham quan Khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tham quan Khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tham quan Khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tham quan Khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tham quan Khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, sáng 9/12/2022, tại Hà Nội, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tham quan Khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN