Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher khảo sát dự án tuyến đường sắt đô thị số 3

 • Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher khảo sát dự án tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher khảo sát dự án tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher khảo sát dự án tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher khảo sát dự án tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher trao đổi với lãnh đạo Ban Quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher trao đổi với lãnh đạo Ban Quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher khảo sát dự án tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher khảo sát dự án tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher khảo sát dự án tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher khảo sát dự án tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher thăm khu Trung tâm điều khiển và bảo dưỡng, sửa chữa tàu của tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher thăm khu Trung tâm điều khiển và bảo dưỡng, sửa chữa tàu của tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher thăm khu Trung tâm điều khiển và bảo dưỡng, sửa chữa tàu của tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher thăm khu Trung tâm điều khiển và bảo dưỡng, sửa chữa tàu của tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher thăm quan Trung tâm điều khiển vận hành tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher thăm quan Trung tâm điều khiển vận hành tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, sáng 9/12/2022, tại Hà Nội, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher khảo sát dự án tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN