Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz với đại biểu. Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz với đại biểu. Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz với đại biểu. Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz với đại biểu. Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz với đại biểu. Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz với đại biểu. Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz . Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz . Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chiều 29/9/2022, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN