Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chiều 30/11/2021, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì buổi làm việc của Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị với Đảng đoàn Quốc hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hoá và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN