Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết Báo Đại biểu nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Báo Đại biểu nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Báo Đại biểu nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm toà soạn của Báo Đại biểu nhân dân. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm toà soạn của Báo Đại biểu nhân dân. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xem ấn phẩm của Báo Đại biểu nhân dân. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xem ấn phẩm của Báo Đại biểu nhân dân. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cán bộ, viên chức, phóng viên, người lao động. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cán bộ, viên chức, phóng viên, người lao động. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cán bộ, viên chức, phóng viên, người lao động. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cán bộ, viên chức, phóng viên, người lao động. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói chuyện với biên tập viên khi tham quan Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói chuyện với biên tập viên khi tham quan Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói chuyện với biên tập viên khi tham quan Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói chuyện với biên tập viên khi tham quan Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, viên chức, phóng viên, người lao động của Báo Đại biểu nhân dân. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, viên chức, phóng viên, người lao động của Báo Đại biểu nhân dân. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức, phóng viên, người lao động của Báo Đại biểu nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức, phóng viên, người lao động của Báo Đại biểu nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Chiều 25/1/2023 (Mùng 4 Tết), tại Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức, phóng viên, người lao động của Báo Đại biểu nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN