Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các Đại sứ chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ

 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các Đại sứ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các Đại sứ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các Đại sứ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các Đại sứ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chiều 13/2/2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài mới được bổ nhiệm chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN