Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà, chúc Tết bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk

 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng tỉnh Đăk Lăk đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng tỉnh Đăk Lăk đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết nhân dân huyện Buôn Đôn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết nhân dân huyện Buôn Đôn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ Vàng lưu niệm tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ Vàng lưu niệm tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết nhân dân huyện Buôn Đôn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết nhân dân huyện Buôn Đôn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết nhân dân huyện Buôn Đôn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết nhân dân huyện Buôn Đôn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà nhân dân các xã của huyện Buôn Đôn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà nhân dân các xã của huyện Buôn Đôn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đức - Ttxvn
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đức - Ttxvn
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, chiều 14/1/2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà, chúc Tết nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng Biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN