Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trao Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân của Viện. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trao Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân của Viện. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trao Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân của Viện. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trao Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân của Viện. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trao Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân của Viện. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trao Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân của Viện. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
  Trong ảnh: Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
 • Trong ảnh: Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
  Trong ảnh: Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
Sáng 3/12/2019, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (1959 - 2019) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN