Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V

 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy tinh Thái Nguyên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy tinh Thái Nguyên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy tinh Thái Nguyên trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy tinh Thái Nguyên trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan gian trưng bày những sản phẩm của tỉnh Thái Nguyên bên lề Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan gian trưng bày những sản phẩm của tỉnh Thái Nguyên bên lề Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan gian trưng bày những sản phẩm của tỉnh Thái Nguyên bên lề Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan gian trưng bày những sản phẩm của tỉnh Thái Nguyên bên lề Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương và ghi sổ lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương và ghi sổ lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương và ghi sổ lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương và ghi sổ lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương và ghi sổ lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương và ghi sổ lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Sáng 29/9/2020, tại thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN