Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường Đại học Kinh tế quốc dân

 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan các phòng chức năng của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan các phòng chức năng của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, giáo viên qua các thời kỳ của trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, giáo viên qua các thời kỳ của trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, giáo viên qua các thời kỳ của trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, giáo viên qua các thời kỳ của trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng bức tranh ''Nhà Quốc hội'' cho trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng bức tranh ''Nhà Quốc hội'' cho trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng bức tranh ''Nhà Quốc hội'' cho trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng bức tranh ''Nhà Quốc hội'' cho trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ Vàng truyền thống của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ Vàng truyền thống của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ Vàng truyền thống của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ Vàng truyền thống của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan các phòng chức năng của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan các phòng chức năng của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và chúc mừng tại một lớp học của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và chúc mừng tại một lớp học của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, chúc mừng giáo viên, sinh viên một lớp học của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, chúc mừng giáo viên, sinh viên một lớp học của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa và chúc mừng giáo viên của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa và chúc mừng giáo viên của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng giáo viên của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng giáo viên của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và nói chuyện với sinh viên một lớp học của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và nói chuyện với sinh viên một lớp học của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm lớp học của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm lớp học của trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo trường Đại học kinh tế quốc dân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo trường Đại học kinh tế quốc dân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam(20/11/1982 - 20/11/2019), tối 18/11/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến chúc mừng lãnh đạo, các thầy cô giáo và các em sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN