Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique thăm Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long

 • Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan khu ruộng thí nghiệm của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan khu ruộng thí nghiệm của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias phát biểu trong chuyến thăm Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long . Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias phát biểu trong chuyến thăm Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long . Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias phát biểu trong chuyến thăm Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long . Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias phát biểu trong chuyến thăm Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long . Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
 • Ông Sergio Jose Camunga Pantie, Trưởng đoàn nghị sĩ đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (Frelimo) tại Quốc hội phát biểu trao đổi tại buổi thăm Viện Lúa ĐBSCL . Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  Ông Sergio Jose Camunga Pantie, Trưởng đoàn nghị sĩ đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (Frelimo) tại Quốc hội phát biểu trao đổi tại buổi thăm Viện Lúa ĐBSCL . Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
 • Ông Viana da Silva Magalhaes, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đảng Kháng chiến quốc gia Mozambiqe (Renamo) phát biểu trao đổi tại buổi thăm Viện Lúa ĐBSCL . Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  Ông Viana da Silva Magalhaes, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đảng Kháng chiến quốc gia Mozambiqe (Renamo) phát biểu trao đổi tại buổi thăm Viện Lúa ĐBSCL . Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
 • Tiến sỹ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long giới thiệu về Viện Lúa với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Mozambiqe. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  Tiến sỹ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long giới thiệu về Viện Lúa với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Mozambiqe. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
 • Lãnh đạo Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long tặng hoa chào mừng Chủ tịch Quốc hội Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  Lãnh đạo Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long tặng hoa chào mừng Chủ tịch Quốc hội Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
 • Tiến sỹ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long tặng bức tranh cho Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  Tiến sỹ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long tặng bức tranh cho Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và Tiến sỹ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và Tiến sỹ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ghi sổ lưu niệm tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ghi sổ lưu niệm tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias cùng lãnh đạo Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long chụp ảnh chung. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias cùng lãnh đạo Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long chụp ảnh chung. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
 • Lãnh đạo Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long giới thiệu các giống lúa do Viện sản xuất với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  Lãnh đạo Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long giới thiệu các giống lúa do Viện sản xuất với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan khu ruộng thí nghiệm của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan khu ruộng thí nghiệm của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan khu ruộng thí nghiệm của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tham quan khu ruộng thí nghiệm của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Ngày 23/6/2022, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Mozambique do bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Mozambique dẫn đầu đến thăm Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN