Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân dự Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Hoàng Thái tử Akishino và Công nương tham quan triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Hoàng Thái tử Akishino và Công nương tham quan triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Hoàng Thái tử Akishino và Công nương tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Hoàng Thái tử Akishino và Công nương tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Biểu diễn âm nhạc tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Biểu diễn âm nhạc tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Hoàng Thái tử Akishino và Công nương với đại biểu 2 nước thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Hoàng Thái tử Akishino và Công nương với đại biểu 2 nước thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Hoàng Thái tử Akishino và Công nương tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Hoàng Thái tử Akishino và Công nương tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Hoàng Thái tử Akishino và Công nương tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Hoàng Thái tử Akishino và Công nương tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Bà Kamikawa Yoko, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Bà Kamikawa Yoko, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Hoàng Thái tử Akishino và Công nương với đại biểu 2 nước thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Hoàng Thái tử Akishino và Công nương với đại biểu 2 nước thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Hoàng Thái tử Akishino và Công nương tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Hoàng Thái tử Akishino và Công nương tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, chiều 28/11/2023, tại Thủ đô Tokyo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Hoàng Thái tử Akishino và Công nương tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN