Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng ảnh chân dung Bác Hồ cho Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng ảnh chân dung Bác Hồ cho Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng ảnh chân dung Bác Hồ cho Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng ảnh chân dung Bác Hồ cho Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chiều 23/9/2022, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (25/9/1992 – 25/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN