Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiễn Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz rời Phủ Chủ tịch. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiễn Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz rời Phủ Chủ tịch. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chiều 29/9/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrezo Cruz đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN