Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia đến chào từ biệt

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Saud F.M AlSuwelim đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Saud F.M AlSuwelim đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Saud F.M AlSuwelim đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Saud F.M AlSuwelim đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Saud F.M AlSuwelim đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Saud F.M AlSuwelim đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Saud F.M AlSuwelim đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Saud F.M AlSuwelim đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Sáng 23/6/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mênh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia Saud F.M AlSuwelim chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN