Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Brunei đến trình Quốc thư

 • Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof đến trình Quốc thư. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof đến trình Quốc thư. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof và các đại biểu tại lễ trình Quốc thư. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof và các đại biểu tại lễ trình Quốc thư. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof tại lễ trình Quốc thư. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof tại lễ trình Quốc thư. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Sáng 1/12/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bà Malai Halimah Malai Yussof, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Brunei Darussalam đến trình Quốc thư, nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN