Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Azerbaijan Anar Lachin oglu Imanov

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Azerbaijan Anar Lachin oglu Imanov đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Azerbaijan Anar Lachin oglu Imanov đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Azerbaijan Anar Lachin oglu Imanov đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Azerbaijan Anar Lachin oglu Imanov đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Azerbaijan Anar Lachin oglu Imanov đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Azerbaijan Anar Lachin oglu Imanov đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm Đại sứ Azerbaijan Anar Lachin oglu Imanov chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm Đại sứ Azerbaijan Anar Lachin oglu Imanov chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Azerbaijan Anar Lachin oglu Imanov đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Azerbaijan Anar Lachin oglu Imanov đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Azerbaijan Anar Lachin oglu Imanov chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Azerbaijan Anar Lachin oglu Imanov chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Sáng 23/6/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Azerbaijan Anar Lachin oglu Imanov chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN