Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà cho hộ nghèo của tỉnh Hà Giang

 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi đồng bào dân tộc thiểu số thôn Tân Bình, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi đồng bào dân tộc thiểu số thôn Tân Bình, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, tặng quà hộ gia đình ông Tráng Vần May, thôn Tân Bình, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, tặng quà hộ gia đình ông Tráng Vần May, thôn Tân Bình, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các cựu chiến binh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các cựu chiến binh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận quà kỷ niệm do ông Tráng Vần May, thôn Tân Bình, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang trao tặng. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận quà kỷ niệm do ông Tráng Vần May, thôn Tân Bình, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang trao tặng. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các cháu học sinh thôn Tân Bình, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các cháu học sinh thôn Tân Bình, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi nhân dân thôn Tân Bình, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi nhân dân thôn Tân Bình, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cựu chiến binh, bà con dân tộc và các cháu học sinh tại thôn Tân Bình, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cựu chiến binh, bà con dân tộc và các cháu học sinh tại thôn Tân Bình, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Chiều 8/12/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đên thăm, tặng quà cho hộ gia đình nghèo thuộc diện hỗ trợ nhà ở theo quyết định 1953-QĐ/TU của tỉnh Hà Giang và trao 85 suất quà cho các hộ nghèo, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN