Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nhân là cựu chiến binh

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu doanh nhân là cựu chiến binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu doanh nhân là cựu chiến binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh trong sản xuất kinh doanh, đóng góp vào các hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác phòng, chống COVID-19. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh trong sản xuất kinh doanh, đóng góp vào các hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác phòng, chống COVID-19. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh trong sản xuất kinh doanh, đóng góp vào các hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác phòng, chống COVID-19. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh trong sản xuất kinh doanh, đóng góp vào các hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác phòng, chống COVID-19. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh trong sản xuất kinh doanh, đóng góp vào các hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác phòng, chống COVID-19. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh trong sản xuất kinh doanh, đóng góp vào các hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác phòng, chống COVID-19. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh trong sản xuất kinh doanh, đóng góp vào các hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác phòng, chống COVID-19. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh trong sản xuất kinh doanh, đóng góp vào các hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác phòng, chống COVID-19. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu doanh nhân là cựu chiến binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu doanh nhân là cựu chiến binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu doanh nhân là cựu chiến binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu doanh nhân là cựu chiến binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu doanh nhân là cựu chiến binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu doanh nhân là cựu chiến binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu doanh nhân là cựu chiến binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu doanh nhân là cựu chiến binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu doanh nhân là cựu chiến binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu doanh nhân là cựu chiến binh. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), chiều 14/10/2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu doanh nhân là các cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN