Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: GS. TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: GS. TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết cảm tưởng vào Sổ lưu niệm tại Phòng truyền thống của nhà trường. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết cảm tưởng vào Sổ lưu niệm tại Phòng truyền thống của nhà trường. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Phòng truyền thống của nhà trường. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Phòng truyền thống của nhà trường. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Phòng truyền thống của nhà trường. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Phòng truyền thống của nhà trường. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Phòng truyền thống của nhà trường. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Phòng truyền thống của nhà trường. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Phòng truyền thống của nhà trường. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Phòng truyền thống của nhà trường. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: GS. TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: GS. TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Sáng 18/11/2021, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (11/10/1951 – 11/10/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN