Bộ trưởng Tài chính tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền

 • Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho Ban biên tập Ảnh (TTXVN) có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho Ban biên tập Ảnh (TTXVN) có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho Ban biên tập Ảnh (TTXVN) có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho Ban biên tập Ảnh (TTXVN) có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Chiều 14/1/2022, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 12 tập thể, 15 cá nhân trong và ngoài ngành Tài chính có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính trong năm 2020 và năm 2021. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN