Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Cuba thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19

  • Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 trị giá 5 tỷ đồng của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Bộ Các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba. Ảnh: Hồng Pha - TTXVN phát
    Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 trị giá 5 tỷ đồng của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Bộ Các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba. Ảnh: Hồng Pha - TTXVN phát
  • Đại tá Román Osvaldo Jiménez Ortega được bổ nhiệm Tùy viên Quân sự, Hải quân và Không quân mới của Cuba tại Việt Nam. Ảnh: Hồng Pha – TTXVN phát
    Đại tá Román Osvaldo Jiménez Ortega được bổ nhiệm Tùy viên Quân sự, Hải quân và Không quân mới của Cuba tại Việt Nam. Ảnh: Hồng Pha – TTXVN phát
  • Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại tá Juan Miguel Garcia Montano tại buổi tiếp. Ảnh: Hồng Pha – TTXVN phát
    Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại tá Juan Miguel Garcia Montano tại buổi tiếp. Ảnh: Hồng Pha – TTXVN phát
Chiều 22/7/2021, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại tá Juan Miguel Garcia Montano, Tùy viên Quân sự, Hải quân và Không quân nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam nhân dịp vừa kết thúc nhiệm kỳ công tác và Đại tá Román Osvaldo Jiménez Ortega, Tùy viên Quân sự, Hải quân và Không quân mới của Cuba nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam. Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 trị giá 5 tỷ đồng của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Bộ Các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba. Ảnh: Hồng Pha - TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN