Bình Phước phát triển nông nghiệp công nghệ cao

  • Trong ảnh: Khu nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình khép kín trồng dưa lưới quanh năm do Công ty Cổ phần Sản xuất – Xây dựng – Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương (Sikico Group) đầu tư bước đầu cho hiệu quả. Ảnh: Dương Chí Tưởng –TTXVN
    Trong ảnh: Khu nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình khép kín trồng dưa lưới quanh năm do Công ty Cổ phần Sản xuất – Xây dựng – Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương (Sikico Group) đầu tư bước đầu cho hiệu quả. Ảnh: Dương Chí Tưởng –TTXVN
  • Trong ảnh: Khu nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình khép kín trồng dưa lưới quanh năm do Công ty Cổ phần Sản xuất – Xây dựng – Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương (Sikico Group) đầu tư bước đầu có hiệu quả. Ảnh: Dương Chí Tưởng –TTXVN
    Trong ảnh: Khu nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình khép kín trồng dưa lưới quanh năm do Công ty Cổ phần Sản xuất – Xây dựng – Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương (Sikico Group) đầu tư bước đầu có hiệu quả. Ảnh: Dương Chí Tưởng –TTXVN
  • Trong ảnh: Khu nông nghiệp công nghệ cao theo  mô hình khép kín trồng dưa lưới quanh năm do Công ty Cổ phần Sản xuất – Xây dựng – Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương (Sikico Group) đầu tư bước đầu có hiệu quả. Ảnh: Dương Chí Tưởng –TTXVN
    Trong ảnh: Khu nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình khép kín trồng dưa lưới quanh năm do Công ty Cổ phần Sản xuất – Xây dựng – Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương (Sikico Group) đầu tư bước đầu có hiệu quả. Ảnh: Dương Chí Tưởng –TTXVN
Trong giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030, tỉnh Bình Phước đã xây dựng quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, sẽ hình thành 5 khu nông nghiệp công nghệ cao gồm Đồng Xoài 68ha; Thanh Lễ 260ha; Đồng Phú 496ha; Hải Vương 650ha và khu Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao Bình Phước quy mô 300ha. Ảnh: Dương Chí Tưởng –TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN