Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại với đoàn viên, thanh niên

 • Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh buổi đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh buổi đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh buổi đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh buổi đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Trong khuôn khổ Tháng Thanh niên 2020 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), sáng 26/3/2020, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Ðoàn tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn Lê Quốc Phong với đoàn viên, thanh niên với chủ đề “Khát vọng thanh niên Việt Nam”. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN