Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ bế mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ bế mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội qua các thời kỳ dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội qua các thời kỳ dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội qua các thời kỳ dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội qua các thời kỳ dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội dự bế mạc Kỳ họp thứ11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội dự bế mạc Kỳ họp thứ11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh : Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội thực hiện nghi lễ chào cờ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội thực hiện nghi lễ chào cờ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ bế mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ bế mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Toàn cảnh lễ chào cờ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Toàn cảnh lễ chào cờ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Toàn cảnh lễ chào cờ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Toàn cảnh lễ chào cờ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Trong ảnh: Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  Trong ảnh: Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 • Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Chiều 8/4/2021, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tiến hành phiên bế mạc. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN